‘PARDON’ LOST NIET ALLE SCHIJNENDE SITUATIES OP

YOUR URGENT REACTION WILL BE APPRECIATED
Stella Yonkwe is and remains a victim of la republique du Cameroun’s grid and man made laws on immigration. This young lady from the Southern Cameroons and haar 3 years old daughter since entring into the Netherlands have not only been denied the right to stay, but were equally forced into the streets and have since then became a burden to one evangelical church in Zwolle the Netherlands.

Stella was introduced to the International Secretariat in The Hague by one Mr Meno of an evangilical church in Zwolle. She came knocking at the doors of the church after she lost her right to stay in the Netherlands and was pushed into the streets. Having no where to go and knowing no one then, she was helped to find haar way into this community of believers who for the last years have been able to provide for her and her child.

Every attempt to put resoon on her case both by the church, the International Secretariat and the Dutch refugee council has yeilded little hope.

On our last appeal, we are calling on Southern Cameroonians across the globe to throw their weight behind this case which contravenes the very essence of the UN Convention on refugees and asylum.

Your mails, telephone calls and faxes to the addresses below maybe a catalys in rekindeling a new hope and strength in a case that has already gotten so much write-ups and newspaper publication.

Just be one hope in a sea of many by opening a door that has been closed to give this girl and her 3 years old daughter the dignity and opportunity they deserve.

Stelle Yonkwe is now serving as the only women executive member in the SCYL Netherlands Bureau.

Those who can read Dutch may go through the Netherlands version of this publication made available by a leading Dutch Newspaper and the Refugee council in the Netherlands (Vluchtelling Werk)
Use these contacts for your reactions.

Your appeals should be addressed to the Dutch Minister for Immigration. http://www.justitie.nl/

The Secretary General of the House of Representatives of the States General Mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden (e-mail: j.biesheuvel@tweedekamer.nl

Honourable Jan de Wit of the SP @ 0031703183044-FAX: 0031703183803 or e-mail @ : kamer@sp.nl ,

The SCYL International Secretariat: +31621993396
scylinfo@yahoo.co.uk

‘Pardon’ lost niet alle schrijnende situaties op

door onze redacteur Hans HopmanZWOLLE – Een kerkelijke asielzoekerswerkgroep uit Zwolle vindt dat met een generaal pardon, voor asielzoekers van vóór 2001, niet alle problemen zijn opgelost. Ze weet van diverse recente gevallen die ze “tragisch” noemt.
maandag 25 december 2006 08:03

Overmorgen, op eerste kerstdag, doet asielzoekster Stella Younkwe uit Kameroen openbare belijdenis in de Ich­thuskerk van Zwolle-Berkum. Daarna laat de 26-jarige vrouw haar in oktober geboren dochtertje dopen. Dit blije moment wordt overschaduwd door een procedurele fout van haar advocaat in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daardoor is haar verhaal als politiek vluchteling ongeloofwaardig verklaard door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Ze loopt kans uitgezet te worden.”Ook de asielprocedure onder de nieuwe Vreemdelingenwet loopt niet goed”, vindt Menno Veldman van de asielzoekerswerkgroep in Zwolle-Berkum. “Er zit een aantal verschrikkelijke pijnpunten in.”Dat de huidige minister van Vreemdelingenbeleid Hirsch Ballin het begrip ‘schrijnend’ moet definiëren, zoals de Raad van State hem deze week verplichtte, noemt Veldman een verbetering. Want hij betwijfelt de uitspraak van Hirsch Ballins voorganger minister Verdonk dat de procedures van de nieuwe Vreemdelingenwet ‘zorgvuldig’ zijn.

Buiten schijnwerpersDe Kameroense Younkwe klopte maart dit jaar, op een dinsdagavond, aan bij de Ichthuskerk. Veldman noemt haar een “tragisch” voorbeeld van hoe met nieuwe ‘gevallen’ van asielzoekers wordt omgegaan. “Een groep die wat buiten de schijnwerpers is geraakt door de huidige grote aandacht voor het generaal pardon.”De Zwolse asielzoekerswerkgroep is voortgekomen uit een lokaal interkerkelijk platform, dat de opvang van asielzoekers in de kerkdiensten regelde.

De Ichthuskerk verschafte onderdak aan een Engelstalige bijbelstudiegroep voor asielzoekers, die nog altijd functioneert. De werkgroep valt onder de diaconie, die zorg draagt voor de financiën: momenteel kost de hulpverlening en begeleiding zo’n 12.000 euro per jaar. Elk jaar krijgt de circa vierhonderd leden tellende gemeente voorlichting over dit werk onder vluchtelingen.

“Stella is een echte politieke vluchteling”, vindt Veldman. Maar in het aanmeldcentrum ‘Ter Apel’ werd ze niet geloofd. Ze kwam de eerste 48 uur van interviews, waarin wordt getoetst of je toegelaten wordt tot de normale azielzoekersprocedure, niet door. Haar regelrechte reisroute van Kameroen naar Amsterdam werd als ongeloofwaardig afgedaan, omdat Parijs – de gebruikelijke tussenstop – ontbrak.

Haar advocaat had dit manco wel opgemerkt in het IND-gespreksverslag, maar was daarna vergeten de correctie door te geven. Waar Veldman zich vooral boos over maakt is dat de rechter in zijn marginale toetsing uitsprak dat deze fout niet bij de IND mag worden gelegd.

“Daaraan is te zien dat ‘de zwakke’ – Stella die helemaal vertrouwde op haar advocaat – niet wordt beschermd.” Verder oordeelde ‘Ter Apel’ dat ze niet aannemelijk heeft kunnen maken lid te zijn geweest van een ‘foute’ politieke partij, is gemarteld en ook werd gezocht door de politie. Veldman kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de desbetreffende IND-medewerker “meer op zoek is geweest naar argumenten om zijn negatieve beslissing te onderbouwen, dan op zoek te zijn naar de waarheid”.

Inmiddels heeft een vroegere buurman van Stella vanuit Kameroen gemaild dat de politie sedert haar verdwijning nog steeds jacht op haar maakt en daarvoor verschillende malen bij haar moeder aan de deur is geweest, en dat haar familie nu hun huis is ontvlucht en al tijdenlang is ondergedoken. “Waaruit haar levensgevaarlijke situatie blijkt”, vindt Veldman.

Haar advocaat onderzoekt nu of onder andere deze nieuwe informatie de basis kan vormen voor een tweede asielaanvraag.Veldman vindt dat de IND ook onvoldoende rekening heeft gehouden met haar persoonlijke situatie. Stella was “emotioneel erg in de war”, omdat ze vlak voordat ze ondervraagd zou worden er net achter was gekomen zwanger te zijn. “Ze was verkracht in het huis van de man die haar uit het land had gesmokkeld.” Veldman concludeert “dat haar geen recht is verschaft”.

Meerdere contactenDe werkgroep heeft momenteel contact met een kleine tien asielzoekers, waarvan de meesten onder de nieuwe Vreemdelingenwet vallen. Maar er zijn ook ‘gemengde’ probleemsituaties: “We kennen een meneer die nog onder de oude wet in Nederland is gekomen, en hopelijk onder het generaal pardon valt. Hij heeft een vrouw leren kennen, waaruit twee kinderen zijn geboren.

Moeder en kinderen hebben wel een definitieve asielzoekersstatus. Met haar trouwen gaat niet, omdat hij geen identiteitspapieren kan overleggen. Zijn kinderen kunnen niet op zijn naam worden ingeschreven.”

De werkgroep heeft verder nog contact met een uitgeprocedeerd Syrisch echtpaar waarvan de man al rond de zeventig jaar is. De vrouw is wat jonger. Zeven jaar woonden ze in een asielzoekerscentrum in Almere. Toen dat sloot, werden ze naar Zwolle verkast. Na sluiting van ‘Zwolle’ moest het binnen twee dagen overhaast vertrekken naar een centrum in Azelo (bij Hengelo).

De Zwolse werkgroep zorgde voor vervoer. In het kamertje daar kunnen net twee bedden, een koelkastje en een paar stoelen staan, zag Veldman. Hij hoopt dat ook zij onder het generaal pardon zullen vallen, want deze mensen zijn inmiddels murw geslagen.”Asielzoekers zijn over het algemeen fiere mensen met veel eigen initiatief en optimisme.

Maar de manier waarop er met hen wordt omgegaan en de jarenlange onzekerheid maakt ze ontmoedigd en verbitterd. We zien ze dan ook vaak niet meer in de kerk komen. Mede omdat ze Nederlanders zijn gaan wantrouwen. Ze zeggen dan: ‘Misschien zijn jullie wel spionnen van de IND’.”
Bron: Nederlands Dagblad

Naburige berichten› BanenOffensief in de praktijk:..Woningen voor vreemdelingen› ‘Pardon’ lost niet alle schrij..› Nieuwe kans voor asielzoekersWebsite voor eerste hulp bij i..
ArchiefEr zijn in totaal 5024 berichten. Bekijk het laatste maandoverzicht.

“Human rights are about the curtailment of the abstract and super state power, ie the limitation of absolute power corrupting absolutely”
Julius che, 1997 Buea

http://www.scylforfreedom.org /southerncameroonsig.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s